Duurzaam bouwen Ytong

20-09-2015 13:20

Duurzaam bouwen

Bewust omgaan met energie is een must. De bouwsector is wereldwijd direct verantwoordelijk voor zo'n 40% van de CO2-uitstoot. Zij kan dus een geweldige bijdrage leveren aan het terugdringen ervan. En snel ook: de noodzaak om de negatieve milieueffecten van bouwwerken te minimaliseren, is groter dan ooit.

Bij Xella nemen we onze verantwoordelijkheid op verschillende vlakken:

 • Een duurzame productie en transport van onze bouwmaterialen
  Wij werken er hard aan om ons productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Onze grondstoffen worden dicht bij de fabriek ontgonnen, en worden zoveel mogelijk hergebruikt. Het energieverbruik tijdens de productie wordt laag gehouden. De uitstoot tijdens de productie bestaat voornamelijk uit waterdamp. Voor onze producten is slechts een minimale hoeveelheid verpakkingsmateriaal nodig voor veilig transport naar en op de bouwplaats. Indien mogelijk leveren we onze producten los af.
   
 • Milieuvriendelijke bouwmaterialen
  Xella produceert bouwmaterialen op basis van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen. De grondstoffen zijn niet toxisch, en dus niet schadelijk voor de leefomgeving. Onze producten hebben bovendien een lange levensduur en zijn recycleerbaar.
   
 • Energiebesparing dankzij onze producten
  Wie duurzaam wil bouwen, zorgt ervoor dat het energieverbruik van de woning zo laag mogelijk blijft. Dit kan onder andere door te isoleren. Een goede isolatie zorgt ervoor dat er in de winter weinig warmte verloren gaat, en weinig warmte binnenkomt in de zomer. Het is dus belangrijk om goede isolerende materialen te gebruiken en om koudebruggen te vermijden. Ytong, Silka, Hebel en Multipor worden steeds vaker gebruikt in laagenergie- en passiefwoningen.
   
 • Stimuleren van duurzame initiatieven. 
  Xella levert een actieve bijdrage aan initiatieven die duurzaam bouwen stimuleren, onder meer via ons partnerschap met Centrum Duurzaam Bouwen, Passiefhuis Platform, NAV, en vele anderen. Internationaal zijn we een van de grondleggers van Stiftung 2°, een conglomeraat van zes toonaangevende bedrijven die met hun kennis en ervaring zoeken naar manieren om de wereldwijde opwarming te begrenzen op hooguit 2°C.